SERVICE

Inngå serviceavtale for å sikre deg stabil og økonomisk drift år etter år.

Har du investert i en varmepumpe er det viktig med vedlikehold og service. Vi anbefaler service annehvert år. Service blir utført etter leverandørenes retningslinjer og vi loggfører alle måleresultater for å kunne sammenligne resultatene over tid.

Inngår du en serviceavtale med oss, passer vi på når det er tid for din neste service.

Våre serviceteknikere står klare til å hjelpe deg – ta kontakt med oss.

Assane-Servicesenter-8
Kontrollerer varmepumpen for ytelse og lekkasjer.
Renser inne og utedel.
Ser over elektriske koblinger.
Kontrollerer drenering inne og ute.
Veileder i bruk og vedlikehold.
Generell ettersyn og funksjonstest.
01
Valg av varmepumpe

Når du skal velge varmepumpe er det mange hensyn å ta; funksjoner, muligheter, plassering, effekt, design, pris, etc. Med vår erfaring i bransjen, er vi godt rustet til å gi deg gode og fornuftige valg når du skal investere i din varmepumpe.

02
Installasjon av varmepumpe

Alle våre montører er F-gass sertifisert og er kurset fra varmepumpeleverandørene. Høy kvalitet på materiell og arbeid har stor betydning for levetid og ytelse. Vi er opptatt av å levere og monterer til avtalt tid og sted. Ved montering går vi gjennom plassering og montasjeforløpet, bruk og vedlikehold.

Ønsker du befaring, service eller montering?

Ring oss på 481 83 979